Artikel från
cropOM mn301211 vin1 Vin. Foto: Arkiv
Publicerad 13 april 2018 kl 20:59

Ny rapport: Sju glas vin i veckan skadar hjärnan och ökar dödligheten

En ny forskningsrapport som publicerades i den brittiska medicinska tidskriften Lancet visar att sju glas vin i veckan skadar hälsan.

Enligt professor Timo Strandberg vid Helsingfors universitet utgör hundra gram alkohol i veckan den kritiska gränsen. Då den gränsen överskrids, ökar dödligheten såväl för kvinnor som för män, uppger Strandberg.

Den omfattande internationella studien visar att alkoholkonsumtionen ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar liksom risken att dö i förtid. Enligt rapporten ökar hälsoriskerna vid rätt små konsumtionsmängder som underskrider de gränsvärden som har definierats i många länder. Närmare 600 000 personer i 19 länder deltog i undersökningen. Underlaget för rapporten bygger på 83 olika forskningsprojekt.

– Rapporten väcker frågan om nuvarande riskvärden i många länder. Dödligheten ökar redan efter 7-8 alkoholportioner i veckan, säger professor Timo Strandberg som är en av rapportens forskare och upphovsmän.

De finska myndigheterna har tidigare utgått från att den kritiska gränsen har varit 14 alkoholportioner i veckan för män och 7 portioner för kvinnor.

– Det finns skäl att förkasta den seglivade myten att det är hälsofrämjande att dricka ett par glas vin om dagen, säger Strandberg.

De som drack över 350 gram alkohol i veckan i 40-årsåldern förväntas dö 4-5 år tidigare än de som dricker under 100 gram i veckan, uppger rapporten. Storkonsumenter av alkohol löper också en större risk att insjukna i stroke eller hjärtsvikt eller blodtryckssjukdomar.