Artikel från
b6d56f01367b124a6b16837d9f110f56 I Finland finns det rikligt med vild fisk och det är enligt ny forskning tryggt att börja inta mer av den. Foto: Pixabay
Publicerad 5 oktober 2018 kl 11:37

Inhemsk fisk håller på att rensas på miljögift

Östersjöfiskarna innehåller mycket mindre miljögift än tidigare. Halterna har sjunkit markant sedan början av 2000-talet, visar en färsk undersökning.

Det är tryggt att äta vild inhemsk fisk. Hälsofördelarna av att äta fisk överväger eventuella skadeverkningar, skriver Statsrådet i ett pressmeddelande.

Över tusen fiskar fångades och analyserades i undersökningen. De nya forskningsresultaten presenteras av Livsmedelssäkerhetsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.

Forskarna kunde bland annat se att dioxin- och PCB-halterna i Östersjölax och strömming har minskat med upp till hälften sedan början av 2000-talet.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar ska barn, unga och personer i fertil ålder inte äta lax eller öring som fångats i Östersjön, stora strömmingar eller gädda mer än 1-2 gånger i månaden. Livsmedelssäkerhetsverket överväger att förnya sina anvisningar utifrån de nya forskningsresultaten.