Artikel från
SYD 814182 Finland borde hushålla bättre med naturresurserna, säger WWF. Foto: Mats Ekman
Publicerad 11 april 2018 kl 07:15

Finland har använt sina naturresurser för i år

Årets överkonsumtionsdag infaller för finländarnas del på onsdagen, meddelar Världsnaturfonden WWF. Enligt WWF borde finländarna se över sin energiproduktion, trafik och matproduktion.

Enligt Världsnaturfonden WWF har finländarna redan nu förbrukat sin del av de förnybara naturresurser som jordklotet producerar i år. Om hela världen levde som finländarna, skulle jordens befolkning behöva 3,6 jordklot för att kunna leva ekologiskt hållbart.

WWF räknar varje år ut hela världens och enskilda länders överkonsumtionsdagar, det vill säga tidpunkterna för när människans förbrukning av naturresurser överskrider jordklotets kapacitet att producera förnybara naturresurser och processa växthusgaser. De senaste sex åren har Finlands överkonsumtionsdag varit i april medan hela världens överkonsumtionsdag infallit i augusti.


– Finländarnas överkonsumtionsdag kommer alarmerande tidigt. Effekterna av vår överkonsumtion känns framför allt i länder med låg inkomstnivå, där befolkningens uppehälle försvåras när naturens mångfald lider, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF i Finland, i ett pressmeddelande.


Enligt WWF är nyckeln till ekologisk hållbarhet att se över och förnya Finlands energiproduktion, trafik och matproduktion. WWF uppmanar finländarna att i högre grad än nu utnyttja vind- och solenergi, bygga energieffektiva byggnader och använda kollektivtrafik.

– Alla kan minska sin på egen konsumtion av naturresurserna genom att oftare äta grönsaker eller fisk från närvattnen i stället för kött, och genom att undvika att kasta bort mat, säger Rohweder.