Artikel från
SYD 968165 En omställning till frigående höns tycks vara oundviklig, men handeln som tvingar fram den borde betala mer för äggen, anser Närpes Äggpackeris vd Johnny Grandell. Foto: Arkiv/Jan Ola Klåvus
Publicerad 8 maj 2018 kl 05:01

Äggen ska värpas av frigående höns – Kesko skapar press

Pressen på att ställa om från burhöns till frigående ökar genom Keskos beslut att sluta sälja burägg 2025. Det borde synas i högre pris på ägg från frigående höns tycker branschen.

Stockman var först ut redan 2010. Större uppmärksamhet blev det när Lidl fattade samma beslut hösten 2016.

Förra veckan meddelade även Kesko att kedjan kommer att sluta sälja ägg från höns som hålls i burar. Det framkom när handelsjätten kom ut med sina riktlinjer kring djurskydd förra veckan. Säljstoppet träder i kraft först från och med 2026.

– Jag kan tänka mig att även andra kommer att följa i samma spår. Trenden tycks vara förankrad inom handeln. Det är ekologiskt och frigående som gäller. I Europa håller man på att ställa om produktionen, säger vd Johnny Grandell på Närpes Äggpackeri.

Situationen är problematisk för den finländska äggbranschen. 60 procent av äggen kommer från burhöns. Sedan 2012 gäller krav på så kallade trivselburar, och många producenter investerade då mycket pengar i nya burar.

Men nu verkar inte finnas någon återvändo. Det kommer att bli en omställning till frigående höns på sikt.

– Det här är nog en sådan signal att det inte finns några alternativ. Några buräggsproducenter kommer säkert att finnas kvar. Men det är bara att inse fakta, den som vill vara med får fundera på att ställa om, säger Grandell.

K-kedjan är en så stor aktör på den finländska marknaden att deras beslut oundvikligen har följder för producenterna. Grandell tycker att det åtminstone är bra att det blir en relativt lång övergångstid till och med 2025.

En omställning innebär inte att man bara kastar ut burarna och låter hönorna springa fritt.

– Det handlar om anläggningar som kostnadsmässigt ligger i samma trakt som trivselburar.

Zoom

Trenden går mot att äggen ska komma från frigående höns. Foto: Arkiv/Eva-Stina Kjellman


En del av burhönsproduktionen kommer troligen att falla bort oavsett handelns beslut, enligt Grandell. Det pågår en ständig strukturomvandling inom äggsektorn där de små gårdarna faller bort.

Näringen har varit pressad en längre tid på grund av låga priser. Priset på ägg från burhöns är cirka 15 procent lägre än ägg från frigående höns.

– Ändå är priset på frigående inte heller bra. Man skulle hoppas att handeln tar sitt ansvar och betalar mer för äggen när man tvingar fram en omställning, säger Grandell.

S-gruppen har ingen fastslagen tidpunkt för att fasa ut ägg från burhöns, säger gruppens affärsdirektör Ilkka Alarotu till tidningen Maaseudun Tulevaisuus (4.5). Samtidigt säger han att S-gruppen vill sporra producenterna att frångå burhöns.

– Det är tydligt att försäljningen av burhönsägg kommer att minska. I Sverige är den redan nere på en mycket låg nivå, säger Alarotu.

Producentförbundet MTK:s husdjursombudsman Jukka Rantala kallar Keskos beslut grundlöst, och anser att beslut om butikssortiment inte borde fattas på grund av påtryckning från intressegrupper.

– Burhönsägg har sålt bra. Ofta har man fått märka ägg från frigående höns som burhönsägg för att få dem sålda, säger Rantala till Maaseudun Tulevaisuus.

Liksom Grandell säger Rantala att Kesko nu borde betala ett tillräckligt bra pris för äggen så att producenterna kan investera i omställning.

I dag kommer cirka 35 procent av de finländska äggen från frigående höns, och fem procent från ekologiska gårdar.