Artikel från
cropsyrsor 1 90826 Från och med november är det tillåtet att sälja insekter som livsmedel. Syrsor på bild. Foto: Daniel Nissén/arkiv
Publicerad 10 november 2017 kl 10:05

Nu är det tillåtet att sälja insekter som livsmedel

Från och med början av november har det varit tillåtet att sälja insekter som livsmedel, skriver Uutissuomalainen.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett instruktioner om användningen av insekter som livsmedel den 1 november. Fram till dess var det förbjudet att sälja insekter som mat, skriver Uutissuomalainen, som är en gemensam bilaga för flera finska dagstidningar.

Eviras instruktioner är en följd av Jord- och skogsbruksministeriets beslut att tillåta försäljningen av matinsekter i september. Nu när instruktionerna finns kan handeln med insekterna övervakas på ett ändamålsenligt sätt.

Förut har man kunnat sälja insekter som till exempel köksdekorationer. I och med Eviras instruktioner kan insektproducenter registrera sig som aktörer inom livsmedelsbranschen, vilket innebär att deras verksamhet regleras av livsmedelslagstiftningen och -övervakningen.

Hussyrsa, bilarver och mjölbaggelarver är några av de matinsekter som väntas dyka upp i livsmedelsbutikerna inom kort. Ansvarig för produkternas säkerhet är producenten, precis som då det gäller övriga livsmedel.

Nästa år blir matinsekter lagliga i hela EU. För närvarande är antalet producenter litet, vilket bådar gott för de finska matinsektsproducenterna.