Vad menas med närproducerat?

42140237 l

Vad betyder benämningen närproducerat och i vilket sammanhang kan vi kalla maten vi äter för närproducerad och lokal? Vi har frågat tre aktiva Reko-användare om deras definition på närproducerat.

Det finns inga universella regler på vad som får och vad som inte får klassas som närproducerat. Så hur kan vi då definiera att det vi konsumerar är närproducerat? Lars Back, som tillsammans med Diana Back sedan 2007 säljer ekologiska kött- och äggprodukter i Vasa, definierar närproducerat som råvaror som kommer från ett lagom köravstånd. Back anser att ”det ska kännas som att jag kan gå och besöka producenten” för att han ska kunna definiera en råvara som en närproducerad produkt. Back säljer sina produkter exklusivt på Reko och anser att Reko ger konsumenten bästa möjligheten att köpa inte bara närproducerat, utan även färskaste möjliga livsmedel eftersom råvarorna inte går via något centrallager.

Mats Björklund, som tillsammans med Jonas Kackur driver Östensögård, har odlat ekologiskt sedan 5 år tillbaka. I Björklunds och Kackurs sortiment finns bland annat ekologiska spannmål, oljeväxter, potatis och nötkött. Allt säljs direkt från producent till konsument. Björklund som är född och uppvuxen på jordbruk, brukar den egna hemgården, och har utbildat sig till agrolog har en egen syn på vad som är närproducerat. Björklund definierar närproducerat beroende på vilken produkt det är frågan om. Närproducerat kommer från ett rimligt avstånd och vad som är rimligt beror på produkten, menar Björklund. Pedersöre där Björklund och Kackur bedriver sin verksamhet är ett starkt djurområde, och att köpa kött inom en radie på 50 kilometer är befogat tycker Björklund. Köttprodukter som kommer ännu längre bortifrån klassar han inte som närproducerat. Äppel däremot finns inte lika mycket att finna i just Pedersöre och därför anser Björklund att Åländska äpplen kan klassas som närproducerade. Ett begrepp man använder i Sverige är ”härproducerat”, som betyder att även om produkten inte kommer från närområdet så känner man till ursprunget. Björklund anser att begreppet är passande för produkter som man känner till och vet hur och med vilka medel de kommit ut på marknaden. I dessa fall är det fysiska avståndet mindre viktigt.

Kiti Lindén ställde för tre år sedan upp som administratör för Reko i Jakobstad på grund av eget intresse för närproducerad mat. ”Jag vill göra mat av rena, färska och inhemska produkter och stöder gärna lokala producenter med mina köpval. Eftersom det finns fler i Jakobstad som delar samma intresse känner jag mig motiverad att arbeta för att lokalproducenter och konsumenter ska kunna mötas via Reko ringen” säger Lindén. Lindén definierar närproducerat som produkter som är odlade lokalt eller regionalt.

”Inom Reko Jakobstad väljer vi produkter som är odlade i Jakobstadsregionen och Österbotten. Vi försöker alltid välja den producent som är geografiskt närmast oss och har därför även producenter från Mellersta Österbotten”.

Men om man går ett steg längre så väljer Lindén alltid en inhemsk produkt istället för en utländsk i matbutiken.

Tyvärr har intresset för närproducerat fallerat under det senaste året och Lars Back påpekar att beställningarna på grönsaker vid Vasa Reko minskat till ett tiotal per producent. Lokal- och närproducerat handlar bara delvis om att gynna lokala producenter, det finns flera fördelar med att stöda det lokala och köpa närproducerat. Att köpa närproducerat innebär i de flesta fall att det går åt mindre energi till transport, vilket i sin tur inverkar positivt på miljön. Att satsa på lokalproducerat gynnar den lokala ekonomin då man stöder närliggande jordbruk, och genom att satsa på råvaror i säsong kan man minska på det egna matsvinnet. Dessutom har produkter i säsong ofta en billigare prislapp. Efter Vasabladets artikel om blomkålens dåliga användning blev konsumenterna aktivare bland annat i Vasas Reko-ring.

Torsdagen den 17.8 såldes cirka 1000 kg grönsaker, säger Thomas Snellman vid EkoNu, grundare till Reko-ringarna. Det är ett tecken på att även om intresset minskat så kan en välformulerad kampanj för det lokala göra en skillnad. Det konsumenter däremot bör notera är att närproducerad mat inte alltid är ekologisk, och därmed kan man inte dra en parallell mellan dessa begrepp. Ett bra exempel är de lokala Reko-ringarna som säljer närproducerade livsmedel. Allt som säljs på Reko är inte ekologiskt även om det är närproducerat. I det ekologiska jordbruket används inga besprutningsmedel, men produkten behöver inte vara närproducerad för att vara ekologisk, och vise versa.