Reko banner

REKO-året 2017 - en tillbakablick

Skrivet av Maria Ehrnström-Fuentes 27.12.2017 | 0 Kommentarer

Vi har nu fått uppleva fem säsonger av REKO här i trakten. Under åren som gått har vi hunnit byta plats för utdelningen (från Gamla Vasa till Kasern), förlänga utdelningstiden, fördubbla utdelningstiden, dela upp utdelningen på tre platser (Kasern, Solf, Minimani) och koppla ihop vår utdelning med andra gruppers utdelningar (Kvevlax). Vi har fått en lång rad nya producenter med i gruppen, för att inte tala om den explosionsartade utökningen av antalet medlemmar från ett 30-tal till drygt 11000 idag.

Vi är nu helt klart inne i en mognadsfas i vår ring. Året som gått har bjudit på både motgångar och framgångar. I början av året var många producenter oroliga över konsumenternas dalande intresse. Vintern var snöfattig och av det isigare slaget vilket gjorde det svårt att hålla upp intresset för lokalmat på en mörk och hal utdelningsplats. Vi förde många diskussioner med både producenter och konsumenter om vad som kunde göras och vi överens om att testa lägga till en senare utdelningstid vid Minimanis parkering där det fanns både bankautomat och en större tillströmning av konsumenter.  Exakt hur det här experimentet utföll är svårt att  bedöma eftersom producenternas uppfattning är varierande. Allt tyder ändå på att uppdelningen gett mer möjlighet för olika konsumenter att kunna ta del av REKO.

Många REKO-producenter har haft det svårt det här året. För våra köttproducenter, som till stor del är ekologiskt certifierade, har en dalande efterfrågan på kött varit ett problem. Grönsakssektorn har dragits med både låga priser från detaljhandeln och en väderlek som inte varit  det minsta gynnsam. Att hjälpa lokala producenter är en viktig del av REKOs verksamhet men i praktiken har detta varit en stor utmaning då priserna dumpats i matbutiken och priserna i REKO inte alltid uppfattats som rejäla av kunderna. Det vi sett i år är en fortlöpande diskussion gällande de här frågorna, en diksussion som förhoppningsvis leder till ökad förståelse  och stärker producent-konsument-relationerna i vårt nätverk.

Året stora höjdpunkt var blomkålen. Det var otroligt glädjande att se att kunderna verkligen ställer upp när budskapet når ut. Då Vasabladet rapporterade om 'blomkålskrisen' med ett stort förstasidesreportage i mitten av augusti reagerade vår REKO-ring snabbt (läs mera här, här, här och här). På bara några dagar hade hundratals konsumenter köpt upp blomkål som annars riskerade att bli nedplöjd pga detaljhandelns låga uppköpspris. Det var inte bara blomkålen som sålde slut i augusti. De flesta producenter hade slutsålt på många av sina produkter under kampanjveckorna.  Blomkålsexperimentet visade att REKO verkligen kan göra skillnad när konsumenterna mobiliseras för att stöda nätverkets producenter.  Kanske det också gav oss alla en tankeställare; vi kan vara mer lyhörda och vi kan ändra på vår dagliga matkonsumtion så att den motsvarar vad som är i säsong här och nu.

På hösten började vår rings producenter också erbjuda en produktlåda till konsumenterna varje vecka. Tanken var att minska på tiden som konsumenten använder till att köpa och köa efter sina varor hos varje producent, koncentrera köpen till en enda låda, och på samma gång få konsumenterna att pröva på sådana produkter som de kanske inte annars skulle beställa. Lådan administreras helt och hållet av producenterna medan betalningen och leverans sköts så att vi inte tummar på regeln om att inte ha några mellanhänder med i handeln.  Under de första månaderna togs lådan emot väl bland konsumenterna. Under oktober-november såldes drygt 110 lådor med produkter från 30 olika producenter. Flera konsumenter har berättat för oss att lådan varit ett välkommet inslag.  Nu kan de köpa lokal mat snabbt och behändigt och minska på sitt eget matsvinn då de äter enligt säsong och enligt vad lådan erbjuder under hela veckan.

År 2017 blev också året då REKO slog igenom i Sverige. I början av året hade två ringar startats upp (i Grästorp och Linköping). Vid årets slut hade man startat upp 55 ringar över hela Sverige (mest i sydvästra delarna) och närmare 90000 personer hade anslutit sig till de här olika ringarna. Det blev en riktig revolution för 'relationsmaten', som det började kallas för av de svenska administratörerna. Som bevis på REKO genomslagskraft i Sverige kom ordet 'rekoring' med i 'nyordslistan' för 2017 (def: grupp där konsument köper lokalt producerade varor direkt från producent). Också på Island och i Norge har det bildats rekoringar i år.

REKO och Thomas Snellman, nätverkets grundare, blev utsedda till årets nordiska matentreprenör i den första nordiska mattävlingen Embla som hölls i Köpenhamn i augusti. Thomas blev också i början av året inbjuden till Italien för att spela in en presentation på engelska om REKO för den världskända Tedtalks-portalen. Thomas outtröttliga engagemang i REKO-konceptets spridning har banat vägen för mer synlighet för både lokalmat och själva REKO-konceptet vilket förhoppningsvis också leder till att nya ringar bildas framöver.

Här i Vasa har vi sista utdelningen för i år ikväll på Kasern (kl 16:15-16:45) och vid Minimani (kl 17:00-17:30).  Vi kommer inte att ha något vinteruppehåll med utdelningarna framöver utan istället förkortas tiden med en kvart på båda ställena (enligt kvällens tidtabell). På detta sätt vill vi signalera att REKO inte är något som är bundet till en viss årstid. REKO är en viktig inkomstkälla för våra lokala matproducenter också på vintern. Genom att handla via REKO året om, i ur och skur, stöder du också vår egen lokala relationsmat.

Ett stort tack till alla som medverkat under det gågna året! Utan er skulle vårt nätverk inte finnas. Det är ni som gör REKO till vad det är! 

Nu önskar vi er alla ett riktigt gott nytt REKO-år 2018 och vi hoppas se er på Facebook och ute på parkeringarna också då!

15589708 10154007173607791 430974858538395200 n

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar