Reko banner

Köttet i kris

Skrivet av Magdalena Lindroos 19.09.2018 | 0 Kommentarer

Kategorier:
Taggar:

Kött är årets blomkålskris, men snäppet värre.

Pohjalainen har gjort reportage hos Marina Kullmans gård i Vörå. På grund av torkan har hela sommaren gått åt till att söka mat åt gårdens ekologiska djur, 200 st Highland Cattle.

Priset på foder har stigit och en stor del exporteras också till Sverige där man betalar ett högre pris än på hemmamarknaden på grund av ett ännu kärvare foderläge. En del bönder överväger nu att slakta djur för att fodret ska räcka hela vintern.

Detta har lett till att uppköpsprisen för kött har på kort tid fallit med 30%. Köpmännen visar ingen solidaritet för böndernas situation. Om det finns för mycket kött på marknaden så är det marknadskrafterna som råder, dvs priset på köttet faller.

Den politiska diskussionen om krisstöd till jordbruket förvärrar bara situationen för bönderna. Köpmännen tolkar det som om de nu kan lägga uppköpspriset ännu lägre. Men krispengarna når inte fram till bonden.

Det lönar sig alltså inte att sälja djuren till slakterierna just nu. Men samtidigt finns det risk för att maten till djuren inte räcker hela vintern igenom.

Eftersom politikerna och köpmännen inte klarar av att hantera situationen utan bara förvärrar den så behövs det nu andra former av solidaritet.

Vi efterlyser REKO ringar som precis som i Sverige och Norge lyfter upp situationen så att fotfolket kan aktivera sig. Vi efterlyser konsumenter som tar sin frys i besättning och fyller den med 'reko'-kött inför vintern till ett pris som är reko för de trängda bönderna. Det köpmännen inte förmår göra, det kan vi själva välja att göra genom att handla direkt utan prisdumping.

Vi skulle också vilja se att de offentliga köken och närregionens lunchrestauranger agerar- vi vet att ekonomin är trängd men någonstans måste det gå att lösa denna gordiska knut. Maten är vårt gemensamma ansvar.

presetbase lightroom presets 694265 unsplash2

Bildkälla: Presetbase Lightroom Presets on Unsplash

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar